Skolebibliotek. Danes Hill School, England.

I England har jeg malet to gange til den samme skole, hhv til mellemtrinet og til indskolingen.

Mellemtrinet: Indenfor temaet bøger, eventyr og historier inviterede jeg fem skoleklasser til at deltage i forarbejdet ved at tegne deres ønsker og ideer til skolebibliotekets vægmaleri. Det blev et stort hit, også selv om der var en del sammenfald. Men glæden var stor hos hver elev, der genkendte deres idé i det færdige vægmaleri! (England, 2016)