Provstegårdshjemmet, Bolbro, Odense

17 vægmalerier: De fire årstider. Hestestald. Blomstervæg. Klitter og hav. Vandregangkoøjer m nord, syd, øst, vest.